1. Prirodne karakteristike
2. Hidrografija
3. Biljni i životinjski svet
4. Društvene karakteristike
5. Stanovništvo
6. Privreda