Na području opštine Beočin , koja obuhvata nešto više od 183 kvadratna kilometra , među deset naselja je i Susek . Nalazi se na 15 kilometara zapadno od Beočina. Zauzima površinu od 4045 hektara atara , na desnoj obali Dunava , pod severozapadnim padinama Fruške gore . Podignut je na mestu spajanja dva fruškogorska potoka : Lišvar i Čedimir , koji vodu pridaju aluvijalnoj ravni Dunava.

Spada u grupu podunavskih naselja. Nalazi se na nadmorskoj visini između 87 i 120 metara.

 

Satelitski snimak opštine Beočin...

 

 

Satelitski snimak Suseka...

 

    Selo Susek se nalazi na 45.2242 severne geografske širine (latituda) i 19.5325 istočne geografske dužine (longituda).Vremenska zona suseka je UTC+1(+2DT).

    Prema podacima o severnoj geografskoj širini Susek se nalazi u samoj sredini umerenog toplotnog pojasa. Sem toga , ono je povezano sa susednim i daljim područjima i regijama dobrim kopnenim putevima i Dunavom.

    Zahvaljujući tome Susek ima u celini veoma povoljan geografski položaj.

 

Obližnja mesta:

ZAPAD SEVER ISTOK JUG
Neštin Čelarevo Banoštar Ðipša
Sinkerek Gložani * Lug
* * * Sviloš

Brzi meni